Jak kupić mieszkanie w 2014 roku?

mieszkania-2014

Od 1 stycznia 2014 roku nastąpiło na rynku nieruchomości w Polsce kilka istotnych zmian, które z pewnością wpłyną na jego dynamikę. Poniżej kilka informacji odpowiadających na pytanie:

Jak kupić mieszkanie w 2014 roku?

Obowiązkowy wkład własny.

Najważniejszą zmianą jest wchodząca w życie Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadza ona obowiązkowy wkład własny do kredytów hipotecznych na poziomie 5%. Poziom ten w kolejnych latach będzie wzrastał, aż do poziomu 20%. Wiąże się to niestety ze zmniejszeniem się dostępności mieszkań dla osób, które nie mają odłożonej gotówki.

Program Mieszkania dla Młodych.

Szczegóły założeń tego programu przedstawiłem w jednym z wcześniejszych wpisów. Najważniejsze jest to, że limity MdM są bardzo niskie i na chwilę obecną niewielu deweloperów będzie mogło zaproponować mieszkania w tej cenie. Istnieje również niebezpieczeństwo podwyższania cen mieszkań przez deweloperów w tej chwili sprzedających najtaniej ( tak właśnie następowało podczas zmian limitów cen przy programie Rodzina na Swoim w 2012r). Wprawdzie rynek wtórny jest pominięty w programie MdM ale prawdopodobnie program będzie miał na niego znaczący wpływ, który powinien zaowocować obniżeniem cen, odstających na chwilę obecną, od cen rynkowych.

Aktualne założenia programu MDM

Relatywnie niski koszt kredytu.

Pozytywnie na ten rok przedstawia się sytuacja w sektorze finansowym a to za sprawą Rady Polityki Pieniężnej, która obiecuje zachowanie obecnych, niskich stóp procentowych przynajmniej do drugiej połowy roku. Taka polityka Rady zapewnia kredytobiorcą dogodne warunki do spłacania zaciąganych kredytów hipotecznych.

Rok 2014 będzie rokiem stabilizacji w którym ceny mieszkań zostaną zachowane na poziomie z IV kwartały minionego roku.

Photo