Koszty zakupu mieszkania od dewelopera

7

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym wiąże się, podobnie jak zakup na rynku wtórnym, z kosztami transakcyjnymi, ( koszty zakupu ). Różnica pomiędzy tymi rynkami jest jednak zasadnicza. Wynika z tego, że kupujący mieszkanie od dewelopera nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych, który jest nieodzowny w przypadku mieszkań z tzw. drugiej ręki i stanowi 2% wartości transakcyjnej mieszkania.

Jedynym kosztem związanym z zakupem nowego mieszkania jest opłata notarialna związana z podpisaniem umowy przedwstępnej oraz końcowej. Przy tej pierwszej koszt ten jest dzielony po równo na obydwie strony transakcji; czyli klienta i dewelopera. Takie zestawienie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy deweloperskiej. Jeśli chodzi o podpisanie umowy przenoszącej własność, koszt w całości spoczywa na kupującym mieszkanie.

Koszty zakupu – na co jeszcze potrzebujemy pieniądze?

Na rynku pierwotnym nie występują już żadne dodatkowe koszty, jednak należy liczyć się z faktem, iż od początku tego roku, nie jest możliwy zakup mieszkania z finansowaniem z kredytu bankowego na poziomie 100%, dlatego pomimo, że nie jest to dodatkowy koszt, kupujący musi dysponować tzw. wkładem własnym na poziomie 5% wartości transakcyjnej nieruchomości kwota ta wpłacana jest na poczet całkowitej ceny. Klienci pozbawienia takiego wkładu nie mają możliwości zakupu mieszkania.

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiada, że poziom tego wkładu własnego będzie co roku podnoszony o kolejne punkty procentowe i ma wynosić odpowiednio: 10% w 2015 roku, 15% w 2016 roku, aby docelowo mógł zatrzymać się na poziomie 20% w 2017 roku.

 Photo