Nowe limity programu Mieszkania dla Młodych

limity programu mieszkania dla młodych

Zgodnie z zapowiedzą Banku Gospodarstwa Krajowego, od 1 kwietnia 2014r. zmieniają się wskaźniki przeliczeniowe w programie Mieszkania dla młodych.

Maksymalna cena 1m² powierzchni użytkowej dla Wrocławia wynosi od teraz 4983,55 zł

Nowy limit jest wyższy od tego z poprzedniego kwartału o 209 zł. Dzięki temu powinno pojawić się więcej możliwości dla osób chcących skorzystać z dofinansowania. Do tej pory wiele inwestycji nie kwalifikowało się, ze względu na wyższą cenę metra kwadratowego, a deweloperzy nie byli skłonni do dużych negocjacji. Często, aby dać klientowi możliwość znegocjowania ceny mieszkania do poziomu pozwalającego skorzystać z programu dopłat, warunkowali to zakupem dodatkowych produktów takich jak miejsce postojowe w garażu podziemnym, co zdecydowanie nie jest tanim przedsięwzięciem, lub zakupu dodatkowego pakietu wykończenia mieszkania. Osoby pozbawione dużego wkładu własnego ( dla których z założenia skierowany jest program MDM, byli w ten sposób z niego wykluczani już na samym początku), nie miały możliwości sfinansowania tych pozostałych produktów i tym samym nie były w stanie znaleźć mieszkania spełniającego limity programu mieszkania dla młodych.  Dzięki podniesieniu wskaźnika ceny, sytuacja w obecnej chwili powinna się poprawić, dzięki czemu więcej osób będzie mogła skorzystać z programu dopłat rządowych.

Poza oczywistymi korzyściami z podniesienia wskaźników, pojawia się również kilka zagrożeń. Przede wszystkim wzrost cen mieszkań, które kwalifikowały się już wcześniej do programu MDM. Taki scenariusz jest możliwy dlatego, że jeśli deweloper, wcześniej ceną mieszkania ustalił na poziomie maksymalnej ceny MDM, teraz może tą cenę podnieść, ponieważ warunek dostępności mieszkania w programie ”Mieszkania dla Młodych” i tak zostanie spełniony. Podobnie wyglądała sytuacja w latach poprzednich, kiedy funkcjonował inny popularny program rządowych dopłat ”Rodzina na swoim”.

Obecny wskaźnik obowiązywał będzie przez cały bieżący kwartał, w kolejnym Bank Gospodarstwa Krajowego, może go zostawić na obecnym poziomie lub zmienić, przy czym nie wiemy czy ewentualna zmiana spowoduje, że limity programu Mieszkania dla Młodych wzrosną czy spadną.

Szczegółowe założenia programu „Mieszkania dla Młodych”

Poznaj aktualną ofertę mieszkań spełniająca warunki nowego limitu MDM.

 Photo