Fundusz Mieszkań na Wynajem – szansa w 2014

Fundusz Mieszkań na Wynajem

Bank Gospodarstwa Krajowego pracuję aby w tym roku uruchomić fundusz, który ma zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem.

Projekt jest bardzo ciekawy a główne jego założenia to wprowadzenie puli mieszkań do wynajęcia po cenach niższych niż rynkowe. Rynek najmu ma zostać w pewien sposób zinstytucjonalizowany. Inwestorem będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i to on będzie sprawował nadzór wraz z KNF nad pracą Funduszu co jest gwarancją funkcjonowania tego podmiotu w oparciu o najlepsze standardy rynkowe. Czytaj więcej