Umowa z deweloperem – co warto w niej zmienić?

Umowa z deweloperem

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym najczęściej wiąże się z podpisaniem dwóch umów- przedwstępnej oraz przenoszącej własność (końcowej). Ich treść reguluje ustawa deweloperska, w której bardzo szczegółowo określone są prawa i obowiązki każdej ze stron. Zarówno przedwstępna jak i końcowa umowa z deweloperem podpisywana jest w obecności notariusza, który jest gwarantem bezpieczeństwa.

Jednak zanim nastąpi podpisanie umowy strony ustalają wszystkie warunki zakupu, takie jak; ostateczna cena, terminy płatności, termin przekazania mieszkania. Poza tymi podstawowymi aspektami, klient może negocjować z deweloperem sporo innych istotnych zapisów. Czytaj więcej

Negocjacje z deweloperem – 7 skutecznych zasad

negocjacje z deweloperem

Podczas poszukiwania mieszkania na rynku pierwotnym, każdy zainteresowany zakupem, co najmniej raz podejmie negocjacje z deweloperem dotyczące podstawowych założeń przyszłej umowy. Jest to bardzo ważny etap całej transakcji, dlatego do takiej rozmowy należy się odpowiednio przygotować;

Oto 7 podstawowych zasad, które w tym pomogą:

Czytaj więcej