Umowa z deweloperem – co warto w niej zmienić?

Umowa z deweloperem

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym najczęściej wiąże się z podpisaniem dwóch umów- przedwstępnej oraz przenoszącej własność (końcowej). Ich treść reguluje ustawa deweloperska, w której bardzo szczegółowo określone są prawa i obowiązki każdej ze stron. Zarówno przedwstępna jak i końcowa umowa z deweloperem podpisywana jest w obecności notariusza, który jest gwarantem bezpieczeństwa.

Jednak zanim nastąpi podpisanie umowy strony ustalają wszystkie warunki zakupu, takie jak; ostateczna cena, terminy płatności, termin przekazania mieszkania. Poza tymi podstawowymi aspektami, klient może negocjować z deweloperem sporo innych istotnych zapisów. Czytaj więcej