Umowa z deweloperem – co warto w niej zmienić?

Umowa z deweloperem

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym najczęściej wiąże się z podpisaniem dwóch umów- przedwstępnej oraz przenoszącej własność (końcowej). Ich treść reguluje ustawa deweloperska, w której bardzo szczegółowo określone są prawa i obowiązki każdej ze stron. Zarówno przedwstępna jak i końcowa umowa z deweloperem podpisywana jest w obecności notariusza, który jest gwarantem bezpieczeństwa.

Jednak zanim nastąpi podpisanie umowy strony ustalają wszystkie warunki zakupu, takie jak; ostateczna cena, terminy płatności, termin przekazania mieszkania. Poza tymi podstawowymi aspektami, klient może negocjować z deweloperem sporo innych istotnych zapisów.

Umowa z deweloperem – najważniejsze zapisy;

  • Zwrot wpłaconych środków – ma to bardzo duże znaczenie w przypadku klientów kupujących mieszkanie na kredyt. Warto w umowie przedwstępnej wstawić zapis, że deweloper zobowiązuje się zwrócić wpłacone środki jeśli kupujący nie otrzyma kredytu w określonych przypadkach.
  • Standard wykończenie – warto dokładnie opisać, wszystko co dotyczy wykończenia mieszkania w standardzie deweloperskim. Szczegóły dotyczące opisu tego standardu zadecydują o przyszłych nakładach poniesionych na wykończenie mieszkania, ponieważ standard wykończenia u wielu deweloperów na papierze wygląda podobnie a w rzeczywistości różnice są bardzo duże.
  • Możliwości własnej aranżacji – dotyczy to inwestycji, które są na wczesnym etapie budowy, kiedy kupujący może wpłynąć na poszczególne elementu wykończenia mieszkania takie jak np. układ ścianek działowych czy lokalizację kuchni.
  • Wykończenie w cenie – jeśli kupujący wybiera opcję wykończenia mieszkania ”pod klucz” przez dewelopera, bardzo ważne jest aby uregulowane to było drugą umową, w której wszystkie elementy wykończenia będą nazwane i opisane ( nazwa, model ), załącznikiem do umowy powinna być wizualizacja. Raczej powinno się unikać łączenia umowy na wykończenie z umową przedwstępną zakupu mieszkania.
  • Różnica w rzeczywistej powierzchni mieszkania – w przypadku gdy mieszkanie po ostatecznym obmiarze okaże się większe od powierzchni planowanej, za którą klient zapłacił, deweloper może zażądać dopłaty za dodatkowe metry. Warto określić maksymalną wielkość różnicy np. 1,5-2%, jeśli wartość ta zostanie przekroczona, kupujący będzie miał prawo odstąpienia od umowy.
  • Tablice informacyjne – jeśli kupujący nabywa lokal pod kątem prowadzenia w nim ewentualnej działalności, warto do umowy dodać zapis o zgodzie na umieszczenie na budynku lub jego otoczeniu tablicy informacyjnej. Nie określenie tego na samym początku może w późniejszym czasie przysporzyć sporo trudności.

Masz dodatkowe pytanie- skontaktuj się ze mną, chętnie na nie odpowiem.

Photo